Protecția datelor cu caracter personal

Pentru ca increderea ta e importanta pentru MACROMEX SRL, prelucrarea datelor tale cu caracter personal in mod legal, echitabil, transparent si in conditii de siguranta este prioritatea noastra. In acest scop, am adoptat prezenta Politica privind protectia datelor cu caracter personal, pe care te invitam sa o cunosti.

Conținut

1. Introducere

Incepand cu data de 25.05.2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului General privind Protectia datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 al UE, denumit in continuare GDPR.
Acest document explica cand si de ce colectam date cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile persoanelor vizate, conform legii, in legatura cu o asemenea prelucrare.
Scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate catre SC MACROMEX, SRL (in continuare MARCROMEX), in cadrul relatiilor contractuale sau necontractuale cu MACROMEX, in functie de produsele si serviciile puse la dispozitie de catre MACROMEX
Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila, cum ar fi, dar nu limitat la nume, prenume, adresa e-mail, nr. de telefon, date din CV-ul comunicat etc.

2. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este MACROMEX SRL, o societate cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Calea Dorobanti, nr. 32, etaj 6-8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J.40/28161/1993, avand cod fiscal 5052558, tel: 021.206.69.01/fax:021.206.69.99, e-mail: macromex@macromex.com

3. Punct de contact pentru tine

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti, in calitate de persoana vizata, cu privire la protectia datelor, va rugam sa ne contactati la adresa de email compliance@macromex.com Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator si pentru a va raspunde la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit.

4. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate, sunt, dupa caz, urmatoarele:

 • numele si prenumele
 • data si locul nasterii, cetatenia, starea civila
 • adresa de domiciliu/resedinta
 • telefonul, e-mailul
 • date privind situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca
 • date privind studiile

 

5. Temeiul legal al prelucrarii

Datele tale cu caracter personal, colectate prin intermediul prezentului site, precum si in alte situatii vor fi procesate numai daca: este necesar pentru indeplinirea unei obligatii legale a sau pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte sau in baza unui interes legitim al MACROMEX sau daca avem consimtamantul tau.
In ceea ce priveste datele colectate ca urmare a accesarii site-ului de catre tine, sau ca urmare a completarii formularului de contact la categoria Contact, sau ca urmare a transmiterii CV-ului tau la categoria Cariere, posturi disponibile, internship pentru legalitatea prelucrarii avem nevoie de consimtamantul tau expres pentru ca datele cu caracter personal solicitate, precum si orice alte informatii furnizate si completate de tine, chiar nesolicitate,  sa intre in baza de date a MACROMEX pentru a fi prelucrate exclusiv in vederea scopului pentru care au fost transmise.

6. Scopul prelucrarii

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate doar in scopuri specificate, explicite si legitime
In ceea ce priveste datele colectate prin intermediul acestui site, ele vor fi prelucrate pentru a putea raspunde solicitarilor, informatiilor, sesizarilor, comenzilor, sprijinului cerut de tine, etc prin intermediul formulatului de contact, de la sectiunea Contact, precum si pentru a putea procesa solicitarea ta de participare la un internship sau aplicarea pentru un post disponibil, prin intermeniul sectiunii Cariere.
De asemenea, fiecare accesare a site-ului de catre tine, va fi folosita pentru verificarea si pastrarea unei evidente a numarului de accesari, ip-ul, colectate prin intermediul programelor Google Analytics, Google Tag Manager, Cod Google Remarketing, Facebook Pixel.
Aceste informatii sunt prelucrate in interesul tau si in scopul de a putea veni in intampinarea nevoilor tale, fie pentru a raspunde la intrebarile sau nelamuririle tale, fie la reclamatii privind calitatea produselor sau alte reclamatii, fie pentru a-ti putea oferi servicii personalizate si oferte specifice, promotii, pentru a-ti putea furniza produse sau informari, sau pentru a te putea implica in campaniile MACROMEX care iti ofera posibilitatea castigarii unor premii si produse, etc

7. Activitatile de prelucrare

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, iar activitatile de prelucrare pot consta in:  colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

8. Durata prelucrarii

Vom pastra datele tale cu caracter personal atata timp cat este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele pentru a ne conforma dispozitiilor legale.
Vom desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar.
Prin urmare, MACROMEX va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative etc.).

9. Transmiterea datelor

MACROMEX nu transmite altor entitati sau persoane din tari terte sau organizatii internationale datele cu caracter personal incredintate, fiind posibil insa sa le dezvaluim fie societatilor imputernicite, contractori ai MACROMEX sau autoritatilor si institutiilor publice, in interiorul Spatiului Economic European, pentru realizarea scopului in care au fost colectate, urmatoarelor categorii de destinatari, care apoi vor prelucra datele personale numai in cadrul acestor scopuri:

 • colaboratorilor: respectiv agentii de publicitate, de marketing si de promovare: sa ne ajute sa livram si sa analizam eficacitatea campaniilor si promotiilor noastre publicitare de exemplu, partenerii nostri de incredere care va pot folosi datele personale pentru a va oferi serviciile si / sau produsele pe care le-ati solicitat, si furnizorii de servicii
 • altor parti daca: este cerut de lege sau necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor legale ale MACROMEX, catre autoritati, institutii publice, instante judecatoresti, etc., in scopul respectarii legii, in cazul unor tranzactii (fuziuni, absorbtii) sau alte activitati societare, cum ar fi cesionarea unei parti a activitatii, consolidare, reorganizare, etc.

 

10. Drepturile tale

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

A. Dreptul de a fi informat

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

 1. scopurile prelucrarii;
 2. categoriile de date vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 5. dreptul de a solicita MACROMEX rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
 6. dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
 7. in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora;
 8. existenta (daca e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

 

MACROMEX furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
B. Dreptul la rectificare
Aveti dreptul de a obtine de la MACROMEX, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”),
Aveti dreptul de a obtine din partea MACROMEX stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, cu privire la prelucrarile de date intemeiate pe interesul legitim al MACROMEX, inclusiv la crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine MACROMEX.

 

In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar MACROMEX poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva de documente a MACROMEX), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre MACROMEX ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 1. contestati exactitatea datelor – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite MACROMEX sa verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. MACROMEX nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 4. v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul intemeiate pe interesul legitim al MACROMEX, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite MACROMEX a verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.
E. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal, care va privesc si pe care le-ati furnizat MACROMEX, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea MACROMEX, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de catre MACROMEX altui operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.
F. Dreptul la opozitie
In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al MACROMEX, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz MACROMEX nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Mai mult, in toate cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre MACROMEX inainte de retragerea consimtamantului.
G. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
In situatia in care aceasta produce efecte juridice fata de persoana vizata, sau o afecteaza intr-un mod important, cu exceptiile prevazute de lege.
H. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare
In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:

 1. este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si MACROMEX
 2. este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica MACROMEX si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau
 3. are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

 

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea MACROMEX, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie.
I. Dreptul de a depune o plangere
In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.
Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare utilizand datele de contact din sectiunea 3. Punct de contact pentru tine. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care MACROMEX nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

11. Securitatea prelucrarii datelor

MACROMEX prelucreaza datele tale cu caracter personal cu un deplin simt al reponsabilitatii luand si masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator potentialelor riscuri pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, pentru a te proteja  impotriva accesului sau utilizarii ilegale sau neautorizate, precum si impotriva pierderii accidentale sau a deteriorarii datelor.
Masurile de securitate luate includ printre altele pseudonimizarea sau criptarea datelor cu caracter personal, capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare, capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica, un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodice ale eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

12. Retelele sociale

Daca va fi utilizat un portal/website MACROMEX un anumit login de conectare al unei retele sociale (de exemplu, contul Facebook), MACROMEX va inregistra datele cu caracter personal disponibile precum si istoricul pe acesta retea sociala insemnand, folosirea acestuia reprezenad consimtamantul expres si neechivoc si acordul explicit cu privire comunicarea datelor tale cu caracter personal inregistrate de MACROMEX prin intermediul portalului sau.
Va amintim ca publicarea pe site-urile de socializare poate avea anumite consecinte, inclusiv pentru confidentialitatea ta sau a persoanelor ale caror date de comunicati, fiind pe deplin responsabili pentru ce publicati, MACROMEX neavand nicio responsabilitate in acest sens.
MACROMEX poate in orice moment sa modifice aceasta politica, procedura actualizata fiind valabila de la data publicarii pe site.